Instalacija uređaja

Poštovani,

Cene koje su izražene pored robotskih kosilica su cene samog uređaja, BEZ potrošnog materijala i ruku. Uz uređaj se dobija samo baza za punjenje.

Cena ruku za instalaciju robotskih kosilica se kreće u rasponu od minimalno 30.000 rsd do maximalno 120.000 rsd, u zavisnosti od modela robotske kosilice, od površine za košenje, dužine ugrađenih kablova, od složenosti dvorišta koliko ima sektora, drveća, staza i raznih drugih prepreka itd.

Cene potrošnog materijala su izražene na sajtu, tek nakon iscrtavanja površine košenja može se znati približna količina potrošnog matarijala. Nakon završetka instalacije fakturiše se tačna količina.

Kablove polažemo profesionalno sa mašinom za polaganje kablova na dubinu od 5 cm, tako da su zaštićeni od oštećenja.

Obaveza kupca je da obezbedi spoljnu monofaznu utičnicu na mestu postavljanja baze. Utičnica treba da bude zaštićena od kiše i drugih atmosferskih uticaja.

Za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte nas na tel. +381 (0)11 405 44 55.

Korpa